10 Spa 2016

Vieninga Europa – vieninga specialybė

0 Comment

Vieninga Europa – vieninga specialybė 

Prof. Rūta Dubakienė

Susivienijusiai Europai iškilo svarbūs uždaviniai – kaip suderinti įvairių šalių medicinos specialybes, specialistų ruošimą, tam , kad būtų įmanomi gydytojų mainai tarp šalių –Sąjungos narių. Tam darbui vadovauja UEMS – Union of European Medical Specialties. Šioje Sąjungoje atstovaujama kiekviena specialybė ,o taip pat kiekviena Europos šalis čia turi savo atstovus.

Vieni aktyviausių UEMS narių yra alergologai ir klinikiniai imunologai . Spalio 8- 9 dienomis Helsinkyje įvyko UEMS alergologijos ir klinikinės imunologijos sekcijos posėdis, kuriame teko dalyvauti ir man, kaip Lietuvos delegatei. Dalyvavo 51 delegatų iš 22 šalių. Svarstyti svarbūs alergologo ir klinikinio imunologo specialybęs klausimai: minimalūs reikalavimai, specialybei, tobulinimo centrai nuotolinis mokymas ir eilė kitų. Sekcijos prezidentas prof. Sergio del Giacco  perskaitė  pranešimą apie situaciją Europoje. Išsivysčiusiose šalyse yra pilna specialybė – alergologas ir klinikinis imunologas, šie specialistai yra plataus profilio , gydo ir vaikus ir saugusiuosius, gerai išmano imunokorekcijos būdus. Net 8 Europos šalys :Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija, Švedija it t.t.turi tokią specialybę kurios link eina visa Europa. Džiugu , kad tarp  tokių šalių  yra ir Lietuva. Kai kuriose šalyse alergologija ir klinikinė imunologija tėra tik  subspecialybė, kaip pvz. Suomijoje, Vokietijoje, o kai kuriose iš vis ji dar nesuformavusi. UEMS nuostata yra turėti kuo mažiau specialybių, todėl posėdyje aiškiai apibrėžtos alergologo ir klinikinio imunologo kompetencijos ribos. Dar kartą buvo pabrėžta, kad kiekvienai šaliai privalu laikytis dar birželio mėnesį “Allergy” žurnale paskelbtų alergologo ir klinikinio imunologo specialybės minimalių reikalavimų. Vieningoje Europoje turi galioti ir tarptautiniai kreditai , gauti kongresuose bei konferencijose. Daug kalbėta apie nuotolinio mokymo , kaip tobulinimo formos pripažinimo kiekvienoje Europos šalyje. Nemaža vietos skirta alergologų ir klinikinių imunologų profesiniam tobulinimui. Pranešimas iš Šveicarijos apie tobulinimo centrą alergologijai ir klinikinei imunologijai buvo sekcijos narių apsvarstytas kaip modelis tolesnių tobulinimo centrų kūrimui kiekvienoje Europos šalyje. Sekcija įpareigojo prof .K.Nekam ( Vengrija) ir prof.R.Dubakienę ( Lietuva) 2005 metai Miunchene pristatyti 10 naujų  ES narių šalių alergologo ir klinikinio imunologo specialybės būklės analizę  tose šalyse.

[top]