17 Lap 2016

Įvykis Lietuvos imunologų padangėje

0 Comment

Įvykis  Lietuvos imunologų padangėje

Rūta Dubakienė

LMA, VU

2016 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko mokslinės monografijos “ Imunologijos raida Lietuvoje. Trys amžiai : nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto studijų.”Tai milžinisko darbo rezultatas, kurį inicijavo Lietuvos  imunologijos kūrėjas bei puoselėtojas akademikas Vytas Antanas Tamošiūnas.  Subūrus būrį kolegų, bendražygių  bei Mokslų akademijos Vrublevskių bibiotekos mokslininkų jam pavyko įgyvendinti seną svajonę – parodyti visą imunologijos Lietuvoje istoriją, atspindėti jos atskiras sritis, palikti vertingiausius darbus ateinančioms kartoms. Joje pateiktos išsamios imuninės sistemos ligų studijos, o prof. DaliaTriponienė savo straipsnyje parodė, kad ir Vilniaus Medicinos draugijos nariai savo veikl1 pradeda nuo imunologijos. Turime tikrai  labai seną, einančią koja kojon  su Europos, Lietuvos imunologijos istoriją. Monogafija gausiai isliustruota nuotraukomis bei archyvinių dokumentų faksimilėmis.

Renginį,  skirtą kolektyvinės monografijos pristatymui,  muzikos garsais pradėjo Vilniaus. Balio Dvarionio dešimtmetės muzikos mokyklos jaunosios smuikininkės . Jame perskaityta eilė  pranešimų. Pirmasis įžanginį žodį tarė bei pranešimą padarė šios monografijos iniciatorius akademikas Vytas Antanas Tamošiūnas, trumpai apžvelgęs nueitą imunologijos istorijos kelią. Dr. Radvilė Malickaitė pateikė labai įdomų pranešimą apie transplantacinę imunologiją, pačioje monografijoje savo straipsnyje išsamiai aprašius transplantacinės imunologijos raidą ir  ilgametės imunologijos sektoriaus vadovės doc.. Nijolės Šekštelienės  nuopelnus šiai sričiai .Imunologų draugijos sekretorė prof. Audronė Eidukaitė, kuri yra reprodukcinės imunologijos pradininkė Lietuvoje, savo pranešime   papasakojo  ne tik apie Lietuvos imunologų draugijos veiklą, bet ir imunologų pasiekimus. Prof. Brigita Šitkauskienė iš LSMU, kuri  visus supažindino su vienos iš imunologijos mokslo šakų – alergologijos laimėjimais. Džiugu tai, kad Kaune susikūrė nauja Imunologijos ir alergologijos klinika, kuriai vadovauja minėta profesorė.  Žodį tarė ir leidėjai – šio leidinio redaktorė ir viena sudarytojų bei Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų dr. Birutė Railienė, kuri papasakojo apie leidybines leidinio problemas. Knygos pristatyme buvo pateikta daug klausimų, kilo įdomios diskusijos, kas parodė mokslo visuomenės susidomėjimą imunologijos problema.

Neabejojama, kad daugiau nei 600 puslapių monografija tikrai užims garbingą vietą tarp kitų mokslo istorijos veikalų, o jos iniciatorius – akademikas Vytas Antanas Tamošiūnas amžiams paliks kaip asmuo, grindęs kelius šios mokslo srities įprasminimui.

[top]